Jag erbjuder terapi och handledning utifrån psykoterapimetoden ISTDP, samt föreläsning/utbildning i ISTDP. Här kan du läsa närmare om mina tjänster:

Samtalsterapi ISTDP

På Prinsgatan i centrala Göteborg och på Västergatan i Kungsbacka hittar du min terapimottagning dit du är välkommen för samtalsterapi. Du har möjlighet att välja det upplägg för terapi som du tror passar dig bäst, vad gäller längd på sessionen och frekvens. Nedan följer  förslag på upplägg av terapin samt beskrivning av den metod jag jobbar utifrån.

  • Nybesök 2,5 timme 

Under första besöket ringar vi in din problematik, dess vidmakthållande drivkrafter och vad du önskar uppnå i en behandling. Trivs du med mig bokar vi in fler besök.

  • Återbesök 50 eller 90 min

Beroende på dina behov väljer du längd på session och hur ofta du vill gå. Diskutera med mig vad som är bäst för dig efter nybesöket. Vissa märker stor förändring redan efter nybesöket. Vissa är nöjda efter 4-6 besök. Andra går 10-20 besök eller längre.

  • Blockterapi

Bor du längre bort eller inte vill gå regelbundet finns möjlighet för ett intensivt ”terapi-block”. Det innebär att vi träffas totalt sex timmar, fördelat på två dagar (alltså tre timmar dag 1, tre timmar dag 2). Detta upplägg passar dig som inte har alltför svåra problem och som känner dig tillräckligt redo att jobba intensivt för förändring under kort tid.

Terapimetod

ISTDP är en affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi som är anpassad efter olika människors behov och förutsättningar. ISTDP är särskilt hjälpsamt för dig med relationsbesvär, depression, psykosomatiska besvär och ångest, för dig som har svårt att hantera känslor/inte har någon kontakt med dina känslor. Behandlingen har ett tydligt fokus och terapeuten är ständigt utmanande i förhållande till de försvar patienten använder för att undvika att känna vissa känslor, men med en samtidig ständigt närvarande empati inför patientens smärtsamma känslor. Metoden kallas affektfokuserad då ett mål i terapin är att underlätta för patienten att uppleva dennes känslor fullt ut. Att nå förändring genom direkt fokus på affekter, dvs. att lära sig en ökad tolerans inför att uppleva olika känslor, är något som präglar mitt terapeutiska arbete. Besök gärna www.istdpsweden.se för mer information. ISTDP är en intensiv  metod som kan leda till varaktiga förändringar på kort tid när terapeut och patient engagerar sig till fullo i arbetet. Metoden har växande forskningsstöd och har funnits verksam även vid komplex, långvarig problematik samt psykosomatiska tillstånd.

 

Utbildning

Jag ger introduktionskurser, s.k. Pre-core, i ISTDP som är en tre-dagar lång kurs till leg psykologer och leg psykoterapeuter som vill få en inblick i grunderna i ISTDP. Pre-core är en förutsättning för att gå den tre-åriga core-utbildningen som är en mer avancerad utbildning i ISTDP. Undervisning blandas med rollspel och handledning till deltagarna utifrån deras eget terapiarbete. Core-utbildning startar löpande under året. I min blogg kan du få information om när pre-core och core ges härnäst. På www.istdpsweden.se finns även mer information om utbildningar i ISTDP.

Handledning och föreläsning

Utöver psykoterapi erbjuder jag handledning och föreläsningar i ISTDP. Jag är upphandlad av Västra Götalandsregionen för den yrkesverksamma inom VGR som vill få arbetshandledning.