Målmedveten träning

Den sammanlagda forskningen visar att det är mellan 40-60 % eller fler av de klienter som söker sig till terapi, som inte förbättras. Jag själv är inget undantag från den statistiken, utan har haft ungefär 50 % som inte blivit nämnvärt bättre av en behandling varav några procent även försämrats. Det kan vara en ganska smärtsam och nedslående siffra. Hur har jag och andra med samma insikt hanterat detta? Läs denna artikel om målmedveten träning för psykologer/psykoterapeuter som jag skrivit.

Mottagning i Kungsbacka

Från november 2018 kommer jag utöver Göteborg att erbjuda terapier i Kungsbacka på Västergatan 14.

Välkommen att kontakta mig om du bor i närheten och vill starta terapi!

ISTDP-workshop i Göteborg

Jon Frederickson kommer till Göteborg 19 oktober 2018 för en workshop om hur du jobbar med Repression utifrån ISTDP! Med hjälp av videoklipp och färdighetsbyggande övningar som del av hans presentation kommer han att ge oss en heldag med ny kunskap och nya upplevelser.

Workshopen anordnas som del av core-utbildningen i Göteborg som jag och Frida Lisak håller i, varför du som startat utbildning med oss i 2017 eller 2018 går utan extra kostnad. Som deltagare i vilken core-grupp som helst, heltidsstudent eller medlem i Svenska Föreningen för ISTDP får du rabatterat pris på workshopen!

Passa på att anmäla dig till denna upplevelsebaserade workshop, varmt välkommen!
Se flyer för mer information.

Information om kommande core i Göteborg med start hösten 2018 kommer inom kort.

Core-utbildning i ISTDP 2017

Liv Raissi håller i en treårig core-utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy i Göteborg, med start hösten 2017!

Utbildningen är en fortsättning på pre-core och ger en fördjupad förståelse av ISTDP vad gäller teori, metod och praktik. Utbildningen innehåller undervisning, handledning, rollspel och gruppdiskussioner.

Se bifogad fil för mer information och anmälan.

 

Pre-core i Malmö

Den 23-25 oktober 2017 är du som leg psykolog, leg psykoterapeut eller student välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Malmö. Kursen leds av Liv Raissi och Peter Lilliengren. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment i form av t.ex. rollspel och videobaserade exempel på interventioner.
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2017.
Se bifogad fil för info och anmälan.

Pre-core i Göteborg

Den 23-25 mars 2017 är du som leg psykolog eller leg psykoterapeut välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg. Kursen leds av Frida Lisak och Liv Raissi som bägge genomgått core-utbildning och handledarutbildning i ISTDP. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment i form av t.ex. rollspel och videobaserade exempel på interventioner.
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2017.
Se bifogad fil för info och anmälan.

Introduktionskurs i ISTDP

Den 14-16 april 2016 kommer Liv Raissi och Frida Lisak ge en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Bl a kommer du lära dig:
– Meta-psykologin bakom ISTDP
– Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
– Att fokusera på affekter
– Att bedöma och reglera ångestnivå
– Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 3 700 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss erfarenhet av terapeutiskt arbete t.ex. läser sin sista termin på psykologprogrammet, som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr).

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2016. Mer information kommer senare.
Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

Liv Raissi är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare samt handledare i psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet.
Frida Lisak är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare, diplomerad ISTDP-terapeut med långvarig yrkeserfarenhet.

För att anmäla dig till pre-core kursen maila Frida Lisak : frida.lis.sal@gmail.com