Den sammanlagda forskningen visar att det är mellan 40-60 % eller fler av de klienter som söker sig till terapi, som inte förbättras. Jag själv är inget undantag från den statistiken, utan har haft ungefär 50 % som inte blivit nämnvärt bättre av en behandling varav några procent även försämrats. Det kan vara en ganska smärtsam och nedslående siffra. Hur har jag och andra med samma insikt hanterat detta? Läs denna artikel om målmedveten träning för psykologer/psykoterapeuter som jag skrivit.