Hösten 2018 startar en ny tre-årig core-utbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy i Göteborg med Liv Raissi, Frida Lisak, Jon Frederickson och Ange Cooper som lärare och arrangörer.

Se bifogat dokument för mer information. Välkommen med din anmälan!

Kursbeskrivning Core 2018-2021