Den 23-25 oktober 2017 är du som leg psykolog, leg psykoterapeut eller student välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Malmö. Kursen leds av Liv Raissi och Peter Lilliengren. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment i form av t.ex. rollspel och videobaserade exempel på interventioner.
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2017.
Se bifogad fil för info och anmälan.