Liv Raissi håller i en treårig core-utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy i Göteborg, med start hösten 2017!

Utbildningen är en fortsättning på pre-core och ger en fördjupad förståelse av ISTDP vad gäller teori, metod och praktik. Utbildningen innehåller undervisning, handledning, rollspel och gruppdiskussioner.

Se bifogad fil för mer information och anmälan.