Den 23-25 mars 2017 är du som leg psykolog eller leg psykoterapeut välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg. Kursen leds av Frida Lisak och Liv Raissi som bägge genomgått core-utbildning och handledarutbildning i ISTDP. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment i form av t.ex. rollspel och videobaserade exempel på interventioner.
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2017.
Se bifogad fil för info och anmälan.