Liv Raissi håller i en avancerad treårig core-utbildning i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy i Göteborg, med start hösten 2016! Utbildningen är godkänd som specialistkurs inom området Klinisk psykologi.

Kursbeskrivning specialist Core

http://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/Core-utbildning-/