Senaste nytt: ISTDP-mottagningen!

Jag och min kollega, leg psykolog Malte Johnsson, startar en psykoterapimottagning ihop. Vi erbjuder behandling utifrån ISTDP (intensive dynamisk korttidsterapi) och är oss veterligen den första terapimottagningen i Sverige med ISTDP-inriktning. Varmt välkommen med hänvisningar/förfrågningar!

Du kan läsa om oss här:

www.istdpmottagningen.se