Bodily maps of emotions

Spännande forskning om hur ett antal (n=701) personer ur olika kulturer bedömer kroppslig förankring av basala och icke-basala affekter. Man har använt självrapportering enligt färgläggningsmetoden – resultaten visar bl.a. på konsistens mellan olika kulturer och att det finns en konsensus om lokalisationen av fysisk upplevelse. Hur känner du Dig just nu?